TRENERI
SPORTSKI DIREKTOR:
MARKO MUSIĆ, prof. (mentor-voditelj programa)

GLAVNI TRENER MUŠKE SPORTSKE GIMNASTIKE ZTD HS:
LUCIJAN KRCE, viši trener sp. gimnastike (mentor-voditelj programa)

GLAVNI TRENER ŽENSKE SPORTSKE GIMNASTIKE ZTD HS:
MARKO BREZ, mag. cin. (mentor-voditelj programa)

TRENERI:
TIGRAN GORIČKI, prof. (mentor-voditelj programa)
SVITLANA SERGIJENKO , prof. (mentor-voditelj programa)
RATKO JOVANOVIĆ, prof. (mentor-voditelj programa)
ZRINKA TOŠOVIĆ, mag. cin. (mentor-voditelj programa)
KSENIJA PIŠĆEVIĆ, prof. KIF (mentor-voditelj programa)
RATKO VUKOVIĆ, mr. sc. cin. (mentor-voditelj programa)
ŽELJKA LOZANOV, prof. KIF (mentor-voditelj programa)
PETRA GUMBAREVIĆ, mag. cin.
SABINA TADEJ, mag. cin.
FILIP BOROŠA, viši sportski trener


DEMONSTRATORI/POMOĆNI TRENERI:
ALENA ŠIMIĆ, student 5. godine KIF
VALENTINO VULAMA, apsolvent KIF
MARINA KNEZ, student 5. godine KIF
MATIJA BARON, student 5. godine KIF
KRISTIJAN VUGRINSKI, student 2. godine SCIT
LEONARDO KUŠAN, student 2. godine SCIT
DINA MADIR, student 1.godine SCIT
DUJE MADIR, student 1.godine SCIT

KLIKNI NA IME ZA DETALJNI INFO ...

Treneri ZTD "Hrvatski Sokol" s legendom svjetske gimnastike Li Ningom