TRENERI
SPORTSKI DIREKTOR:
MARKO MUSIĆ, prof. (mentor-voditelj programa)

GLAVNI TRENER MUŠKE SPORTSKE GIMNASTIKE ZTD HS:
LUCIJAN KRCE, viši trener sp. gimnastike (mentor-voditelj programa)

GLAVNI TRENER ŽENSKE SPORTSKE GIMNASTIKE ZTD HS:
MARKO BREZ, mag. cin. (mentor-voditelj programa)

TRENERI:
TIGRAN GORIČKI, prof. (mentor-voditelj programa)
RATKO JOVANOVIĆ, prof. (mentor-voditelj programa)
ZRINKA TOŠOVIĆ, mag. cin. (mentor-voditelj programa)
KSENIJA PIŠĆEVIĆ, prof. KIF (mentor-voditelj programa)
RATKO VUKOVIĆ, mr. sc. cin. (mentor-voditelj programa)
ŽELJKA LOZANOV, prof. KIF (mentor-voditelj programa)
PETRA GUMBAREVIĆ, mag. cin.
SABINA TADEJ, mag. cin.
FILIP BOROŠA, viši sportski trener
ALENA ŠIMIĆ, mag. cin.
VALENTINO VULAMA, mag. cin.
MARINA KNEZ, mag. cin.


DEMONSTRATORI/POMOĆNI TRENERI:
MATIJA BARON, apsolvent KIF
KRISTIJAN VUGRINSKI, apsolvent SCIT
LEONARDO KUŠAN, student 1. godine SCIT
DINA MADIR, student 1. godine SCIT
DUJE MADIR, student 1.godine SCIT
ALBERT ŠTAMBUK, student 2. godine KIF

KLIKNI NA IME ZA DETALJNI INFO ...

Treneri ZTD "Hrvatski Sokol" s legendom svjetske gimnastike Li Ningom