TRENERI
SPORTSKI DIREKTOR:
MARKO MUSIĆ, prof. (mentor-voditelj programa)

GLAVNI TRENER MUŠKE SPORTSKE GIMNASTIKE ZTD HS:
LUCIJAN KRCE, viši trener sp. gimnastike (mentor-voditelj programa)

GLAVNI TRENER ŽENSKE SPORTSKE GIMNASTIKE ZTD HS:
MARKO BREZ, mag. cin. (mentor-voditelj programa)

TRENERI:
RATKO VUKOVIĆ, mr. sc. cin. (mentor-voditelj programa)
RATKO JOVANOVIĆ, prof. (mentor-voditelj programa)
ZRINKA TOŠOVIĆ, mag. cin. (mentor-voditelj programa)
KSENIJA PIŠĆEVIĆ, prof. KIF (mentor-voditelj programa)
ŽELJKA LOZANOV, prof. KIF (mentor-voditelj programa)
SABINA TADEJ, mag. cin.
ALENA ŠIMIĆ, mag. cin.
VALENTINO VULAMA, mag. cin.
MARINA KNEZ, mag. cin.
FILIP BOROŠA, stručni prvostupnik sportske gimnastike
KRISTIJAN VUGRINSKI, stručni prvostupnik sportske gimnastike
DINA MADIR, stručni prvostupnik sportske gimnastike


DEMONSTRATORI/POMOĆNI TRENERI:
MATIJA BARON, apsolvent KIF
LEONARDO KUŠAN, student 3. godine SCIT
ANĐELA VUKŠIĆ, polaznik tečaja HIK
DORA KRANŽELIĆ, polaznik tečaja HIK
JAKOV VLAHEK, student 1.godine SCIT
ROBERTA BASIĆ, student 1.godine SCIT
ANTON KOVAČEVIĆ, vrhunski sportaš
NIKICA NIKOLIĆ, vrhunski sportaš

KLIKNI NA IME ZA DETALJNI INFO ...

Treneri ZTD "Hrvatski Sokol" s legendom svjetske gimnastike Li Ningom