PODRUŽNICA BORONGAJ
DVORANA OŠ "DOBRIŠE CESARIĆA", BORONGAJ, K.Š. Đalskog 29 ( I ZA DJECU OKOLNIH ŠKOLA I VRTIĆA!)

TERMINI:

SUBOTOM - GIMNASTIČKA POČETNICA

      OD 9.00-9.50 GRUPA 3½ - 4 GODINE
      OD 10.00-10.50 GRUPA 5 - 6 GODINA
      OD 11.00-11.50 GRUPA 6 - 7 GODINA

INFO: Dora Kranželić, 091 4747 717 , e-mail: dora.kranzelic@gmail.comMjesečna članarina: 25€
(2. dijete 15€, 3. dijete 10€)

GALERIJA: