Galerija / 14. Memorijal “Laza Krstić i Marica Dželatović“