Galerija / Ratko Vuković odlazi u penziju, 23.12.2021