Galerija / Turnir "Laza Krstić i Marica Dželatović" 2019