Kontakt

ZTD "Hrvatski Sokol"

Trg Republike Hrvatske 6 (nasuprot južne strane HNK)
Osnovni podaci
OIB:62134292408
TEL:(+385) (1) 4828 475
FAX:(+385) (1) 4826 901
Žiro račun - Erste banka2402006-1100723848
IBAN:HR3124020061100723848
E-mail adrese
Tajništvo Društva (poslovni partneri, banke)
ztdhs.tajnistvo@gmail.com
Upiti o natjecateljima ZGS, HGS i sl.
ztd.hrvatski.sokol@gmail.com
Upiti o članstvu, upisima, ispisima i članarinama (Tena Srbić)
ztd.clanstvo@gmail.com
Kontakt osobe
Administrator
Nives Krošnjar, prof.
mob:091 4150 733
Sportski direktor
Marko Musić, prof.
mob:091 5889 118
Predsjednik ZTD HS
izv. prof. dr. sc. Vladimir Savić
Recepcija Društva - evidencija članstva
Tena Srbić
mob:091 909 7526 (zvati od 17-21 sat pon-pet te sub 9-13)