NOVOSTI
7.-10.02.2013. održan je seminar i ispit za međunarodne suce

Čestitamo Marku Plaftariću koji je ispit za međunarodne gimnastičke suce održan u Mariboru od 7.-10.02.2013. položio sa odličnih 86% bodova te postao međunarodni gimnastički sudac IV. kategorije, a zbog odličnog uspjeha nakon nekoliko suđenja tijekom 2013. u 2014. će mu biti promaknut i u višu III. kategoriju.


Povratak